ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH ISP CARE+

 

I. KHÁI NIỆM

a. ISP Care+ là Chương trình Bảo hành của Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Kỹ thuật ISP cho các sản phẩm mua kèm gói Dịch vụ Bảo hành (DVBH) được thể hiện trên Phiếu DVBH được cấp, với chi tiết quyền lợi như trong Phần II.
b. Khách hàng là bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào có quyền lợi theo Phiếu DVBH đang có hiệu lực.
c. Giá trị bảo hành cam kết là giá trị khách hàng lựa chọn khi mua DVBH và là nghĩa vụ bảo hành tối đa của ISP Việt Nam, giá trị này không cao hơn mức giá mua ban đầu của sản phẩm căn cứ trên hóa đơn mua hàng của khách hàng.
d. Cơ sở sửa chữa là một nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ độc lập được ISP Việt Nam cho phép thay thế ISP Việt Nam tiến hành sửa chữa theo các qui định tại Phiếu DVBH có hiệu lực.
e. Hỏng hóc cơ điện: là các khiếm khuyết về cơ và điện vốn có và chỉ trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất dành cho sản phẩm và không bao gồm các hỏng hóc do tác động bất ngờ bao gồm cả tác động do chất lỏng.
f. Tác động bất ngờ (bao gồm Tác động do chất lỏng): là tác động từ bên ngoài, dẫn đến bị gãy vỡ vật lý, sự hỏng hóc hoặc ngừng hoạt động đối với sản phẩm mà không đoán trước được, bất ngờ, không có suy tính trước và xảy ra độc lập với các nguyên nhân khác.
g. Mức khấu trừ (Đồng chi trả): Là tỷ lệ phần trăm khách hàng cần phải chi trả trên tổng chi phí cho mỗi lần hoặc tất cả các lần bảo hành hoặc thay thế sản phẩm theo quyền lợi của gói DVBH đã mua. Số tiền còn lại sẽ do ISP Việt Nam thanh toán.
h. Bảo hành sửa chữa (BHSC): bảo hành cho các hỏng hóc cơ, điện gây ra do Tác động bất ngờ (Không bao gồm Tác động do chất lỏng) trong thời gian hiệu lực của phiếu DVBH với mức khấu trừ áp dụng là 20%.
i. Bảo hành mở rộng (BHMR): bảo hành các linh kiện và chi trả tiền công sửa chữa đối với sản phẩm được bảo hành chỉ cho các khiếm khuyết về cơ và điện vốn có và chỉ trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất dành cho sản phẩm. Phạm vi bảo hành là từ ngày hết hạn bảo hành chính hãng đến ngày hết hạn của Phiếu DVBH được lựa chọn cho sản phẩm đó.
j. BHMR – 1 đổi 1 (năm 1): bảo hành cho các khiếm khuyết về cơ và điện vốn có và chỉ trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất dành cho sản phẩm (không bao gồm các Tác động bất ngờ) kể từ ngày mua dịch vụ đến khi kết thúc 1 năm Bảo hành chính hãng và có thể sớm hơn căn cứ vào ngày hiệu lực thể hiện trên phiếu DVBH tùy theo ngày nào tới trước. Theo đó, ISP Việt Nam sẽ thay thế một sản phẩm mới chưa qua sử dụng cùng mẫu (không bao gồm phụ kiện) cho khách hàng. Hiệu lực bảo hành vẫn tiếp tục cho đến khi hết thời gian cam kết trên phiếu DVBH.
– Trường hợp mẫu cũ hết, khách hàng được chuyển sang mẫu mới và ISP Việt Nam hỗ trợ 90% theo giá mua ban đầu của mẫu cũ. Sau khi đổi mới, gói DVBH chấm dứt hiệu lực.
– Trường hợp khách hàng tự nguyện muốn đổi sang sản phẩm khác khi mẫu cũ vẫn còn, ISP Việt Nam hỗ trợ 90% theo giá của mẫu cũ tại thời điểm bảo hành. Sau khi đổi mới, gói DVBH chấm dứt hiệu lực.
k. BHMR – 1 đổi 1 (năm 2): bảo hành cho các khiếm khuyết về cơ và điện vốn có và chỉ trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất dành cho sản phẩm (không bao gồm các Tác động bất ngờ) trong khoảng thời gian 1 năm kể từ thời điểm kết thúc 1 năm Bảo hành chính hãng và có thể sớm hơn căn cứ vào ngày hiệu lực thể hiện trên phiếu DVBH tùy theo ngày nào tới trước. Theo đó, ISP Việt Nam sẽ thay thế một sản phẩm mới cùng mẫu chưa qua sử dụng (không bao gồm phụ kiện) cho khách hàng, đồng thời chấm dứt hiệu lực của phiếu DVBH.
– Mức khấu trừ áp dụng cho điện thoại và máy tính bảng là 1% cho mỗi tháng sử dụng.
– Mức khấu trừ áp dụng cho tai nghe và đồng hồ trong trường hợp hết mẫu là 10% trên giá mua ban đầu của mẫu cũ; trường hợp khách hàng tự nguyện đổi sang mẫu mới là 10% trên giá của mẫu cũ tại thời điểm bảo hành.
l. Cướp nghĩa là việc một hoặc một nhóm người gây ra hoặc đe dọa gây ra thương tích thân thể đối với người mua gói DVBH và tiến hành hành vi vi phạm pháp luật hoặc bạo lực để chiếm đoạt bất hợp pháp sản phẩm được áp dụng Phiếu DVBH mà khách hàng đang sử dụng.
Trộm là hành động bất hợp pháp lấy đi sản phẩm được áp dụng Phiếu DVBH mà khách hàng đang quản lý và/hoặc trông coi và không có sự đồng ý của khách hàng.
m. Hỗ trợ mất trộm, cướp nghĩa là trường hợp khách hàng bị trộm, cướp sản phẩm có mua kèm gói DVBH trong khoảng thời gian theo quyền lợi Bảo hành 1 đổi 1 ghi trên phiếu DVBH, ISP Việt Nam sẽ hỗ trợ khách hàng theo một trong các phương án sau và đồng thời chấm dứt hiệu lực của phiếu DVBH:
– Cho mượn sản phẩm để sử dụng trong vòng tối đa 10 ngày;
– hoặc giảm giá mua sản phẩm mới tại nhà bán lẻ ISP Việt Nam lựa chọn là 5% trên giá trị sản phẩm bị mất trộm, cướp (không vượt quá 1.000.000 đồng).

 

II. PHẠM VI BẢO HÀNH

Giới hạn trách nhiệm bảo hành đối với bất kỳ một hoặc toàn bộ yêu cầu bảo hành sẽ không vượt quá giá trị bảo hành cam kết hoặc giá thị trường của sản phẩm áp dụng tại thời điểm bị hỏng hóc và có thể so sánh bằng sản phẩm cùng loại, cùng chất lượng có tính đến yếu tố hao mòn, khấu hao tùy vào từng gói DVBH tương ứng mà khách hàng lựa chọn.
Trường hợp không thể sửa chữa, hoặc việc sửa chữa không có lợi về mặt kinh tế, ISP Việt Nam sẽ thay thế một sản phẩm cùng loại và cùng chất lượng, có tính đến yếu tố hao mòn và khấu hao nêu trên. Sản phẩm thay thế có thể không có màu sắc tương tự như sản phẩm ban đầu của khách hàng. Hiệu lực của phiếu DVBH sẽ kết thúc tại thời điểm khách hàng nhận sản phẩm thay thế (không áp dụng với quyền lợi BHMR 1 đổi 1 (năm 1)) kể cả khi thời gian hiệu lực ghi trên Phiếu DVBH vẫn còn. Sản phẩm được bảo hành sẽ trở thành tài sản của ISP Việt Nam.

 

Quyền lợi   Phổ biến Nên mua  
Cơ bản Phổ thông Cao cấp BHMR 1 đổi 1

(năm 1)

1 đổi 1

(năm 2)

BHSC
Bảo hành mở rộng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng    
Bảo hành sửa chữa kể từ ngày mua dịch vụ 3 tháng 6 tháng 12 tháng       12 tháng
Bảo hành 1 đổi 1 (năm 1) 1 tháng 3 tháng 6 tháng   12 tháng    
Bảo hành 1 đổi 1 (năm 2)           12 tháng  
Hỗ trợ mất trộm, cướp 3 tháng 6 tháng 12 tháng 12 tháng   12 tháng  

 

Khách hàng đã được hưởng quyền lợi BHSC sẽ không được hưởng quyền lợi BH 1 đổi 1 (năm 1).
Khách hàng đã được hưởng quyền lợi hỗ trợ mất trộm, cướp, phiếu DVBH sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.
Điều kiện mua dịch vụ:
– Sản phẩm mới hoặc đã qua sử dụng tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành chính hãng.
– Sản phẩm chưa bị can thiệp, sửa chữa.
– Tại thời điểm mua, tất cả các chức năng của sản phẩm hoạt động bình thường, hình thức của sản phẩm đảm bảo không nứt, vỡ, ngấm nước.

 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

ISP Việt Nam có quyền và nghĩa vụ:
– Thu phí và khoản khấu trừ nếu có theo chương trình ISP Care+;
– Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc mua dịch vụ và thông tin hỗ trợ bảo hành;
– Đơn phương chấm dứt hiệu lực phiếu DVBH theo Điều kiện, điểu khoản của phiếu bảo hành;
– Từ chối chi trả chi phí bảo hành trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hành hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hành;
– Thanh toán chi phí bảo hành theo cam kết cho khách hàng;

 

Khách hàng có quyền và nghĩa vụ:
– Yêu cầu ISP Việt Nam chi trả chi phí bảo hành sản phẩm;
– Yêu cầu ISP Việt Nam giải thích bằng văn bản lí do từ chối bảo hành;
– Trả phí DVBH và phí khấu trừ theo chương trình ISP Care+;
– Kê khai trung thực, đầy đủ các thông tin liên quan đến việc mua sản phẩm, mua dịch vụ và thông tin hỗ trợ bảo hành theo yêu cầu từ ISP Việt Nam

 

IV. QUI TRÌNH BẢO HÀNH

Yêu cầu bảo hành có thể thực hiện thông qua đường dây nóng 1800545454, hoặc mã QR được cung cấp. ISP Việt Nam sẽ chỉ định Cơ sở sửa chữa; Khách hàng chuyển sản phẩm đến để được bảo hành và nhận lại khi việc sửa chữa đã hoàn tất. Dịch vụ sửa chữa tận nơi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm lớn thuộc nhóm sản phẩm điện tử, điện lạnh.
Khi chưa nhận được chấp thuận của ISP Việt Nam, khách hàng không tiến hành, hoặc cho phép tiến hành bất kỳ việc sửa chữa nào. ISP Việt Nam chỉ thanh toán các chi phí bảo hành trong phạm vi cam kết trên cơ sở khách hàng đã:
i. Yêu cầu bảo hành phải được thực hiện trong thời gian hiệu lực của phiếu DVBH. Sau đó, khách hàng chuyển sản phẩm bị hư hỏng tới Cơ sở sửa chữa được chỉ định trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày hỏng hóc phát sinh.
ii. Việc sửa chữa tại nhà chỉ áp dụng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh theo địa chỉ khai báo ban đầu của khách hàng.
iii. Nếu Khách hàng hoặc người đại diện thực hiện bất kỳ yêu cầu bảo hành sai trái, gian lận hoặc hỗ trợ yêu cầu bảo hành với một tài liệu, thông tin hoặc vật thể giả tạo:
– Phiếu DVBH này sẽ bị vô hiệu ngay từ khi bắt đầu
– ISP Việt Nam sẽ từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình theo phiếu DVBH đó
ISP Việt Nam sẽ giữ lại tất cả phí dịch vụ và tính phí cho chi phí sửa chữa đã thực hiện hoặc bất kỳ chi phí thay thế mới sản phẩm đã cung cấp cho khách hàng.

 

V. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

a. Thời điểm phát sinh hỏng hóc hoặc yêu cầu bảo hành nằm ngoài thời gian hiệu lực của các quyền lợi trong gói DVBH hoặc của gói DVBH;
b. Tất cả các loại pin, ắc qui;
c. Sản phẩm bị mài mòn, bị động vật và côn trùng phá hoại;
d. Hỏng hóc do biến đổi dòng điện, và/hoặc sử dụng sai điện thế, cháy nổ;
e. Vật trang trí không có chức năng vận hành, màu sơn, sim, thẻ nhớ, phụ kiện kèm theo sản phẩm, dữ liệu trên sản phẩm;
f. Các khiếm khuyết bị nhà sản xuất thu hồi;
g. Hỏng hóc gây ra bởi sự cố ý của khách hàng, của người khác; hoặc xuất phát từ các xung đột, mâu thuẫn dân sự;
h. Lạm dụng và cẩu thả trong quá trình sử dụng nói chung cũng như sau khi hỏng hóc xảy ra, không theo hướng dẫn của nhà sản xuất; bao gồm việc để trẻ nhỏ dưới 6 tuổi cầm, nắm, sử dụng;
i. Hành vi không trung thực của khách hàng hoặc người đại diện trong quá trình khai báo thông tin ban đầu cũng như khi yêu cầu bảo hành;
j. Sử dụng sản phẩm trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
k. Sản phẩm được lưu trữ hoặc sử dụng trong một địa điểm hoặc môi trường, cách thức không tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
l. Sản phẩm được gắn trên các phương tiện giao thông của lái xe taxi hoặc lái xe công nghệ.

 

Phiếu DVBH sẽ chấm dứt hiệu lực và không hoàn lại phí trong trường hợp:
– Sản phẩm bị sửa chữa, thay thế hoặc chỉnh sửa mà chưa có sự đồng ý của ISP Việt Nam;
– ISP Việt Nam phát hiện ra sự gian dối trong khai báo của khách hàng hoặc người đại diện trong quá trình mua dịch vụ hoặc Yêu cầu bảo hành.
– Sản phẩm không đảm bảo yếu tố ngoại quan như móp, trầy xước, rạn, nứt, vỡ… hoặc ngấm nước (áp dụng đối với các gói DVBH/quyền lợi bảo hành khác BHSC).
– Sản phẩm bị ngấm nước (áp dụng với gói DVBH/quyền lợi BHSC).
Đây là toàn bộ bản thỏa thuận giữa ISP Việt Nam và người mua DVBH; không có cách trình bày bằng lời nói hoặc văn bản nào khác có hiệu lực.